0916771088
hinh-2 Điều kiện bảo hộ và khả năng phân biệt của nhãn hiệu Thang Mi Mt 18, 2016

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ VÀ KHẢ NĂNG PHÂN BIỆT CỦA NHÃN HIỆU 1. Điều kiện bảo hộ chung đối với đăng kí nhãn hiệu Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: – Là dấu...

untitled Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động Thang Mi Mt 18, 2016

QUY ĐỊNH VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Ngày 14 tháng 11 năm 2016, Chinh phủ đã ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ – CP Quy...

Sở hữu trí tuệ Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam Thang Mi Mt 17, 2016

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA TẠI VIỆT NAM Xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu: Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục...

Trang 11 of 11« First...7891011