HCM Law Firm cung cấp các dịch vụ liên quan đên thừa kế và di sản cụ thể như sau:

 • Tư vấn về việc lập di chúc thừa kế và di sản, sửa đổi di chúc, lưu giữ và công bố di chúc
 • Tư vấn về việc xác định di sản thừa kế, thời điểm và địa điểm mở thừa kế
 • Tư vấn xác định người thừa kế, quyền và nghĩa vụ của người thừa kế
 • Tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản
 • Tư vấn và hướng dẫn thủ tục về việc từ chối nhận di sản
 • Tư vấn xác định những người không được quyền hưởng di sản
 • Tư vấn xác định những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc
 • Tư vấn về thừa kế theo pháp luật, thừa kế thế vị
 • Tư vấn về di sản dùng vào việc thờ cúng
 • Dịch vụ khai nhận di sản thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc
 • Tư vấn tranh chấp về thừa kế

thừa kế và di sản

Ai được viết di chúc thừa kế và di sản?

 • Mọi cá nhân có quyền lập di chúc thừa kế và di sản để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.
 •  Người từ đủ 18 tuổi có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Thời điểm lập di chúc, người lập di chúc phải trong trạng thái minh mẫn, sáng suốt; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép.
 •  Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

Ai có thể được thừa kế và di sản 

 • Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền thừa kế lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.
 •  Doanh nghiệp, tổ chức vẫn có quyền hưởng di sản theo di chúc.

Các hình thức của di chúc

Theo pháp luật về thừa kế và di sản, Di chúc có thể được lập dưới các hình thức sau:

(1) Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng: người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.

(2) Di chúc bằng văn bản có người làm chứng: phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

(3) Di chúc bằng văn bản có công chứng: người lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước công chứng viên; Công chứng viên phải ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố. Người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình. Công chứng viên ký vào bản di chúc.

(4) Di chúc bằng văn bản có chứng thực: người lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. Người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã phải ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố. Người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình. Người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã ký vào bản di chúc.

(5) Di chúc miệng: Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm lập di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ án tranh chấp về thừa kế và di sản , tranh chấp tài sản chung

 • Tại HCM Law Firm, chúng tôi luôn đảm bảo lợi ích cho khách hàng với các tiêu chí như sau:
 • TIẾT KIỆM THỜI GIAN: Thời gian thực hiện công việc luôn được xác định rõ, rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng.
 • TIẾT KIỆM CHI PHÍ: Mức phí tại HCM Law Firm luôn cạnh tranh với chất lượng dịch vụ được đánh giá rất cao, không tốn bất kỳ loại phí nào nếu chúng tôi không thực hiện được công việc.
 • TIẾT KIỆM CÔNG SỨC: Tư vấn và bàn giao kết quả tận nơi cho khách hàng, quy trình phục vụ khách hàng chuyên nghiệp.

HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH HCM

Địa chỉ:       15 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại:  028 3 910 0102                                   Hotline: 0916 77 1088

Website:     www.hcmlawfirm.vn                          Email:    info@hcmlawfirm.vn