Bạn biết gì về những vấn đề cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ ? Hoàn thành những câu hỏi ngắn của chúng tôi để tìm hiểu!

1. Quy định nào bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được tạo ra bởi các nghệ sĩ?

A. Chỉ dẫn địa lý
B. Sáng chế
C. Quyền tác giả
D. Nhãn hiệu

Đáp án là CQuyền tác giả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các tác phẩm được tạo ra bởi các nghệ sĩ (đáp án đã được bôi trắng, bạn kéo chọn toàn bộ câu để đáp án hiện lên nhé)

2. Quy định nào bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được tạo ra bởi các nhà thiết kế?

A. Quyền tác giả
B. Chỉ dẫn địa lý
C. Sáng chế
D. Kiểu dáng công nghiệp

Đáp án là D Kiểu dáng công nghiệp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các thiết kế bên ngoài của sản phẩm được tạo ra bởi các nhà thiết kế (đáp án đã được bôi trắng, bạn kéo chọn toàn bộ câu để đáp án hiện lên nhé)

3. Quy định nào bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tên gọi của doanh nghiệp?

A. Quyền tác giả
B. Nhãn hiệu
C. Tên thương mại
D. Chỉ dẫn địa lý

Đáp án là CTên thương mại bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tên gọi của doanh nghiệp (đáp án đã được bôi trắng, bạn kéo chọn toàn bộ câu để đáp án hiện lên nhé)

4. Trong các đáp án sau, đáp án nào là tên một chỉ dẫn địa lý?

A. BMW
B. Honda
C. Champagne
D. World Wide Web

Đáp án là CChampagne là tên một chỉ dẫn địa lý liên quan đến sản phẩm rượu vang nổi tiếng trên thế giới. (đáp án đã được bôi trắng, bạn kéo chọn toàn bộ câu để đáp án hiện lên nhé)

5. Quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bảo vệ điều gì trong các đáp án sau:

A. Một sáng chế mới
B. Một tác phẩm nghệ thuật
C. Một công thức bí mật
D. Logo, tên riêng của sản phẩm và doanh nghiệp

Đáp án là DNhãn hiệu bảo vệ Logo, tên riêng của sản phẩm và doanh nghiệp; gọi chung là các dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp/cá nhân này với của doanh nghiệp/cá nhân khác. (đáp án đã được bôi trắng, bạn kéo chọn toàn bộ câu để đáp án hiện lên nhé)

5977958263_7091a6ccb8_b

6. Ở hầu hết các quốc gia, thời hạn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với quyền tác giả là:

A. 10 năm từ ngày tạo ra tác phẩm
B. 50 năm từ ngày tạo ra tác phẩm
C. 20 năm từ ngày đăng ký tác phẩm
D. 50 năm sau ngày tác giả tạo ra tác phẩm chết

Đáp án đúng là DỞ hầu hết các quốc gia, thời hạn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với quyền tác giả là 50 năm sau ngày tác giả tạo ra tác phẩm chết. (đáp án đã được bôi trắng, bạn kéo chọn toàn bộ câu để đáp án hiện lên nhé)

7. Ở hầu hết các quốc gia, thời hạn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế là:

A. 05 năm được gia hạn 2 lần, tối đa 15 năm
B. 10 năm được gia hạn 1 lần, tối đa 20 năm
C. 10 năm được gia hạn không hạn chế số lần, mỗi lần 10 năm
D. 20 năm và không được gia hạn

Đáp án đúng là DỞ hầu hết các quốc gia, thời hạn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế là 20 năm và không được gia hạn. (đáp án đã được bôi trắng, bạn kéo chọn toàn bộ câu để đáp án hiện lên nhé)

8. Quyền sở hữu trí tuệ của một ca sĩ đối với tiết mục biểu diễn của mình là quyền nào?

A. Quyền tác giả
B. Quyền liên quan đến quyền tác giả
C. Quyền sở hữu trí tuệ đối với bí mật kinh doanh
D. Quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế

Đáp án đúng là B Quyền liên quan đến quyền tác giả là quy định để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với tiết mục biểu diễn của một ca sĩ. (đáp án đã được bôi trắng, bạn kéo chọn toàn bộ câu để đáp án hiện lên nhé)

9. Nếu một công ty phát triển một công nghệ mới cải tiến sản phẩm, họ có thể sử dụng quyền sở hữu trí tuệ nào để ngăn chặn người khác sao chép công nghệ mới của mình?

A. Quyền tác giả
B. Kiểu dáng công nghiệp
C. Nhãn hiệu
D. Sáng chế

Đáp án đúng là DCông ty đó cần đăng ký bảo hộ công nghệ mới đó dưới dạng một sáng chế để ngăn chặn người khác sao chép công nghệ mới của mình. (đáp án đã được bôi trắng, bạn kéo chọn toàn bộ câu để đáp án hiện lên nhé)

10. Giả định, một cầu thủ thành lập một doanh nghiệp để sản xuất và kinh doanh mặt hàng là trang phục thể thao mang tên của anh ta. Cầu thủ đó cần đăng ký bảo hộ đối với quyền sở hữu trí tuệ nào để thể hiện rằng sản phẩm trang phục thể thao đó được sản xuất bởi công ty của anh ta.

A. Quyền tác giả
B. Sáng chế
C. Nhãn hiệu
D. Chỉ dẫn địa lý

Đáp án đúng là CCầu thủ đó cần đăng ký bảo hộ đối với nhãn hiệu thể hiện rằng sản phẩm trang phục thể thao đó được sản xuất bởi công ty của anh ta.  (đáp án đã được bôi trắng, bạn kéo chọn toàn bộ câu để đáp án hiện lên nhé)

Tham khảo thêm bài viết về thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại đây: Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền | Luật Hợp danh HCM

 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH HCM

Địa chỉ:       15 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại:  028 3 910 0102                                   Hotline: 0916 77 1088

Website:      hcmlawfirm.vn                                    Email:    info@hcmlawfirm.vn