0916771088
Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm Lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu sản phẩm April 14, 2017

4 bước soạn hồ sơ đăng ký nhãn hiệu sản phẩm Bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu sản phẩm gồm có: – 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu sản phẩm theo mẫu. – 05 Mẫu nhãn hiệu. –...

đăng ký nhãn hiệu hàng hóa THỦ TỤC, QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU March 20, 2017

1: Thủ tục, quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền: Các đơn đăng ký độc quyền nhãn hiệu tại Việt Nam và quốc tế theo hệ thống Madrid,  đều được xử lý và giải quyết tại Cục Sở...

đăng ký nhãn hiệu CÔNG TY TƯ VẤN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHUYÊN NGHIỆP March 6, 2017

Vì sao phải đăng ký nhãn hiệu ? – Cơ sở pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là cơ sở pháp lý vững chắc để xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu và bảo vệ...