0916771088
44c0ea_9df197b1255a40818cec2723a4c6f651_mv2 05 văn phòng phẩm đăng ký quyền sở hữu trí tuệ từ thế kỷ 19 vẫn còn được sử dụng Thang Ging 19, 2018

Đây là những đồ dùng văn phòng quá quen thuộc với cuộc sống hằng ngày. Bạn không thể ngờ đó là những sản phẩm được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ từ thế kỷ 19 và thế kỷ 20. Cái...

intellectual-property Bạn biết gì về quyền sở hữu trí tuệ? Thang Ging 19, 2018

Bạn biết gì về những vấn đề cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ ? Hoàn thành những câu hỏi ngắn của chúng tôi để tìm hiểu! 1. Quy định nào bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được...

4 Những trường hợp nhãn hiệu không có khả năng phân biệt Thang Mi Hai 9, 2016

NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÍ NHÃN HIỆU KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG PHÂN BIỆT (Kỳ 2) HCM Law Firm tiếp tục gửi đến Quý bạn đọc kỳ 2 của loạt bài viết về khả năng phân biệt nhãn hiệu từ những...

hinh-2 Điều kiện bảo hộ và khả năng phân biệt của nhãn hiệu Thang Mi Mt 18, 2016

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ VÀ KHẢ NĂNG PHÂN BIỆT CỦA NHÃN HIỆU 1. Điều kiện bảo hộ chung đối với đăng kí nhãn hiệu Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: – Là dấu...