0916771088
Nhãn hiệu và âm nhạc Nhãn hiệu và âm nhạc Thang Ging 22, 2018

Khái quát về mối liên hệ giữa nhãn hiệu và âm nhạc Một quyền sở hữu trí tuệ đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong thế giới âm nhạc là nhãn hiệu. Về mặt pháp lý, nhãn hiệu...

intellectual-property Bạn biết gì về quyền sở hữu trí tuệ? Thang Ging 19, 2018

Bạn biết gì về những vấn đề cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ ? Hoàn thành những câu hỏi ngắn của chúng tôi để tìm hiểu! 1. Quy định nào bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được...

trademark Hai nhãn hiệu đồng tồn tại theo quy định pháp luật Thang Ging 18, 2018

Hai nhãn hiệu đồng tồn tại là gì? Nhãn hiệu đồng tồn tại là trường hợp hai doanh nghiệp khác nhau sử dụng một nhãn hiệu tương tự hoặc trùng nhau để tiếp thị một sản phẩm hoặc dịch vụ....

đăng ký nhãn hiệu độc quyền Đăng Ký Nhãn Hiệu Độc Quyền 2017 Cần Lưu Ý Gì Nhất Thang Hai 7, 2017

Vì sao phải đăng ký nhãn hiệu độc quyền? Đăng ký nhãn hiệu độc quyền để tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc xác định chủ sở hữu đối với nhãn hiệu, logo, các dấu hiệu nhận diện...