0916771088
44c0ea_9df197b1255a40818cec2723a4c6f651_mv2 05 văn phòng phẩm đăng ký quyền sở hữu trí tuệ từ thế kỷ 19 vẫn còn được sử dụng Thang Ging 19, 2018

Đây là những đồ dùng văn phòng quá quen thuộc với cuộc sống hằng ngày. Bạn không thể ngờ đó là những sản phẩm được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ từ thế kỷ 19 và thế kỷ 20. Cái...

trademark Hai nhãn hiệu đồng tồn tại theo quy định pháp luật Thang Ging 18, 2018

Hai nhãn hiệu đồng tồn tại là gì? Nhãn hiệu đồng tồn tại là trường hợp hai doanh nghiệp khác nhau sử dụng một nhãn hiệu tương tự hoặc trùng nhau để tiếp thị một sản phẩm hoặc dịch vụ....

Bánh ít lá gai Bình Định và Nem chả chợ Huyện có thương hiệu tập thể Thang Mi Hai 18, 2017

Ngày 13/12, Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Nông dân tỉnh Bình Định đã công bố Thương hiệu tập thể “Bánh ít lá gai Bình Định” vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận. “Bánh ít...

Sở hữu trí tuệ Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam Thang Mi Mt 17, 2016

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA TẠI VIỆT NAM Xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu: Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục...