0916771088
trademark Hai nhãn hiệu đồng tồn tại theo quy định pháp luật January 18, 2018

Hai nhãn hiệu đồng tồn tại là gì? Nhãn hiệu đồng tồn tại là trường hợp hai doanh nghiệp khác nhau sử dụng một nhãn hiệu tương tự hoặc trùng nhau để tiếp thị một sản phẩm hoặc dịch vụ....

4 Những trường hợp nhãn hiệu không có khả năng phân biệt December 9, 2016

NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÍ NHÃN HIỆU KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG PHÂN BIỆT (Kỳ 2) HCM Law Firm tiếp tục gửi đến Quý bạn đọc kỳ 2 của loạt bài viết về khả năng phân biệt nhãn hiệu từ những...

hinh-3 Những trường hợp nhãn hiệu không có khả năng phân biệt (Kỳ 1) December 3, 2016

NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÍ NHÃN HIỆU KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG PHÂN BIỆT (Kỳ 1) Quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu ở Việt Nam và trên thế giới đều được xác lập trên cơ sở đăng ký (trừ nhãn...

Sở hữu trí tuệ Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam November 17, 2016

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA TẠI VIỆT NAM Xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu: Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục...