Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến đơn giản, dễ làm

Với quyết tâm tăng cao tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo nhiệm vụ mà Chính phủ đã ban hành tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP, trong thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao  một số Công văn hướng dẫn cũng như phối hợp với các cơ quan có liên quan để tiến hành nhiều giải pháp tích cực nhằm đẩy mạnh áp dụng phương thức đăng ký qua mạng.

Thực tế triển khai cho thấy, các phương pháp và chính sách đã đi vào thực tiễn, tạo ra sự đột phá trong đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Theo thống kê, tỷ lệ hồ sơ dang ky doanh nghiep qua mạng điện tử của cả nước trong năm 2016 đạt 14%, riêng Quý IV đạt 35,26%.

Tại Hà Nội, tỷ lệ trong cả năm 2016 là 18%, riêng trong Quý IV là 51,15%. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ này đạt 25,37% trong cả năm 2016 và đạt 62,06% trong Quý IV. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu một số đổi thay đáng nói  về đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử trong thời gian vừa qua.

Đăng ký doanh nghiệp

Cho phép ủy quyền xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Mặc dù đã được cải tiến khá nhiều trong thời gian vừa qua, nhưng hình thức, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử vẫn còn một số điểm yếu, trong đó có việc xác thực hồ sơ đăng ký qua mạng. Theo đó, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người có thẩm quyền xác nhận hồ sơ đăng ký  qua mạng điện tử.

Quy định này chưa thực sự tạo được cơ chế thuận lợi và linh hoạt cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, đặc biệt trong bối cảnh nước ta đang cải cách hơn nữa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Theo quyết định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ dẫn Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thẩm quyền ký xác thực hồ sơ dang ky doanh nghiep qua mạng điện tử. Theo đó, khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, người ký xác thực hồ sơ điện tử là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Cải tiến quy trình thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử

Một trong những cải cách mang tính đột phá tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, đó là việc trao quyền cho doanh nghiệp trong việc tự quyết về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Đồng thời, hình thức, thủ tục thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về dang ky doanh nghiep được quy định khá đơn giản. Theo đó, trước khi sử dụng, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

tin tức : Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 2017

Để tăng cao tỷ lệ đăng ký qua mạng điện tử và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cải tiến quy trình thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử. Cụ thể như sau:

Phòng Đăng ký kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệp truy cập vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để nộp hồ sơ thông báo mẫu con dấu qua mạng điện tử. Sau khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ theo quy trình của Hệ thống.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện đăng tải Thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống tự động gửi email thông báo cho doanh nghiệp về việc thông báo mẫu con dấu đã được đăng tải.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ và gửi email cho doanh nghiệp về nội dung cần sửa và bổ sung.

Khi thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu qua mạng điện tử, doanh nghiệp không cần nộp giấy phép lao động hay giấy phép đăng ký đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Đăng ký doanh nghiệp

Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến tại TpHCM năm 2017 

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí dang ky doanh nghiep. Theo quy định tại Thông tư nêu trên thì người dân, doanh nghiệp sẽ được miễn hoàn toàn phí, lệ phí dang ky doanh nghiep trong các trường hợp doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Quy định này đã bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Một điểm đáng lưu ý là việc nộp phí công bố mẫu dấu không được quy định trong Thông tư nêu trên. Để phù hợp với quy định pháp lý và tiếp tục thực hiện tinh thần cải cách của Luật Doanh nghiệp 2014, dần xóa bỏ “quyền lực” mặc định của con dấu doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh thống nhất không thu phí đối với doanh nghiệp thực hiện thông báo mẫu dấu trên Cổng Thông tin quốc gia về dang ky doanh nghiep. Riêng trong năm 2016, Cổng thông tin đã đăng công bố trên 150 nghìn mẫu dấu. Dự kiến con số này tiếp tục tăng cao trong năm 2017 với quy định nêu trên.

Thông qua việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, các giải pháp, chính sách nêu trên đã nâng cao đáng kể tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử ở các địa phương. Điều này đã góp phần đẩy mạnh sự công khai, minh bạch trong quá trình xử lý hồ sơ của cơ quan nhà nước theo mục tiêu phát triển Chính phủ điện tử đã nêu tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ.

 (Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh)

HÃY LIÊN HỂ ĐỂ CHÚNG TÔI ĐƯỢC TƯ VẤN CHO BẠN

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH HCM

Địa chỉ: 15 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08 3 910 0102               Hotline: 0916 77 1088

Website: www.hcmlawfirm.vn        Email: info@hcmlawfirm.vn